Bài 30 : Hiện tượng quang điện – Thuyết Lượng tử ánh sáng

Bài 30 :

Hiện tượng quang điện – Thuyết Lượng tử ánh sáng

–o0o–

 

1. Hiện tượng quang điện :

Hiện tượng ánh sáng làm bật các electron ra khỏi bề mặt kim loại gọi là Hiện tượng quang điện (ngoài).

2. Định luật về giới hạn quang điện :

Đối với mỗi kim loại, ánh sáng kích thích có thể bật các electron ra khỏi bề mặt kim loại khi bước sóng λ của nó ngắn hơn hoặc bằng giới hạn quang điện λ0 của kim loại.

λ ≤ λ0.

3. Lượng tử năng lượng ɛ:

Lượng năng lượng mà mỗi nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định và bằng hf. Trong đó hằng số P lăng h = 6,625.10-34 J.s ; f là tần số ánh sáng.

Lượng tử năng lượng :  ɛ = hf

4. Thuyết Lượng tử ánh sáng :

1)      Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt phôtôn.

2)      Với mỗi ánh sáng đơn sắc  có tần số f,  các phôtôn đều giống nhau, mỗi phôtôn mang năng lượng hf.

3)      Trong chân không, phôtôn bay với vận tốc c = 3.108 m/s dọc theo tia sáng.

4)   Mỗi lần nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay phát xạ ánh sáng thì chúng phát ra hay hấp thụ một phôtôn.

Advertisements