Bài : chuyển động đều – tính vận tốc + quãng đường + thời gian

Bài toán :

Một đoàn ôtô chuyển động thẳng đều xe trước luôn cách xe sau 20m. Một người đứng bên đường quan sát đoàn xe, từ khi bắt đầu nhìn thấy xe thứ nhất đến khi bắt đầu nhìn thấy xe thứ 20 mất khoảng thời gian 38 giây. Ngay khi nhìn thấy xe thứ 20 , người đó dùng môtô chạy với vận tốc 54 km/h để đuổi theo đoàn xe.

a/ Tính vận tốc chuyển động của các ôtô.

b/ Hỏi sao bao lâu người đó đuổi kịp đến đầu ôtô thứ nhất? Để đuổi kịp môtô phải đi bao xa? Tiếp tục đọc

Advertisements