BÀI 34 : KÍNH THIÊN VĂN

BÀI 34

KÍNH THIÊN VĂN

–o0o–

1. Định nghĩa :

kính thiên văn là một hệ thấu kính  quan sát vật rấ xa . Tiếp tục đọc

Advertisements

BÀI 33 : KÍNH HIỂN VI

BÀI 33

KÍNH HIỂN VI

–o0o–

1. Định nghĩa :

Hiển vi là một hệ thấu kính tạo ảnh ảo A’’B’’ lớn hơn và ngược chiều vật cần quan sát AB nhiều lần .

hệ thấu kính gồm : Tiếp tục đọc

Bài 27: PHẢN XẠ TOÀN PHẦN

Bài 27

PHẢN XẠ TOÀN PHẦN

–o0–

Định nghĩa :

Phản xạ toàn phần là hiện tượng phản xạ toàn bộ tia sáng tới, xảy ra ở mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

Điều kiện phản xạ toàn phần :

  • n2 < n1.
  • i  ≥ igh. (Sin igh = n21 )

==========================

BÀI TẬP SGK :