Bài 27: PHẢN XẠ TOÀN PHẦN

Bài 27

PHẢN XẠ TOÀN PHẦN

–o0–

Định nghĩa :

Phản xạ toàn phần là hiện tượng phản xạ toàn bộ tia sáng tới, xảy ra ở mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

Điều kiện phản xạ toàn phần :

  • n2 < n1.
  • i  ≥ igh. (Sin igh = n21 )

==========================

BÀI TẬP SGK :