bài 15 : Công suất

bài 15

Công suất

–o0o–

Định nghĩa công suất, công thức, đơn vị của công suất.

I.    CÔNG SUẤT :

Trong vật lí, để biết một vật thực hiện công nhanh hơn (tính khỏe – yếu) người ta so sánh công thực hiện trong cùng đơn vị thời gian. Công thực hiện trong cùng đơn vị thời gian được gọi là công suất.

Công thức :

 P = A : t Tiếp tục đọc

Advertisements

BÀI 13 : CÔNG CƠ HỌC

BÀI 13

CÔNG CƠ HỌC

–o0o–

Công cơ học là đại lượng vật lí đặc trưng cho tác dụng của lực. Định nghĩa, công thức và đơn vị của công.

I. KHI NÀO CÓ CÔNG CƠ HỌC

1. Điều kiện :

Khi lực tác dụng lên vật làm cho vật chuyển động. Ta nói lực thực hiện một công cơ học hay lực sinh công. Tiếp tục đọc

ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN

BÀI 9

ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN

I.    SỰ TỒN TẠI LỚP KHÍ QUYỂN

Trái đất đươc bao bọc bởi một lớp không khí dày hàng ngàn km, gọi là khí quyển. Con người và mọi sinh vật sống khác trên mặt đất sống “dưới đáy đại dương của khí quyển” khổng lồ này. Tiếp tục đọc

BÀI 8 ÁP SUẤT CHẤT LỎNG – BÌNH THÔNG NHAU

BÀI 8

ÁP SUẤT CHẤT LỎNG – BÌNH THÔNG NHAU

I.    SỰ TỒN TẠI CỦA ÁP SUẤT TRONG LÒNG CHẤT LỎNG

Đối vật rắn (hình 8.2) sẽ tác dụng lên vật tiếp xúc (mặt bàn) một áp suất theo phương của trọng lực.

Đối với chất lỏng đựng trong bình thì có gây áp suất lên bình không, nếu có thì áp suất này có giống áp suất chất rắn không? Ta thực hiện hai thí nghiệm : Tiếp tục đọc

BÀI 6 : LỰC MA SÁT

BÀI 6

LỰC MA SÁT

–o0o–

I – KHI NÀO CÓ LỰC MA SÁT ?

Khi một vật chuyển động (đứng yên nhưng có xu hướng chuyển động) trên bề mặt của một vật khác thì xuất hiện một lực cản trở chuyển động. Lực này có hướng ngược chiều chuyển động  của vật, lực cản này gọi là lực ma sát. Tiếp tục đọc

bài 4 – 5 LỰC SỰ CÂN BẰNG LỰC – QUÁN TÍNH

bài 4 – 5

LỰC

SỰ CÂN BẰNG LỰC – QUÁN TÍNH

–o0o-

LỰC  :

Một đại lượng vectơ được biểu diễn bằng một mũi tên có :

  • Gốc là điểm đặt của lực .
  • Phương , chiều trùng với Phương , chiều của lực .
  • Độ dài  biểu thị  cường độ của lực theo tỉ lệ xích cho trước . Tiếp tục đọc