Định luật Ohm – vận dụng giải bài tập Định luật Ohm

Định luật Ohm

a) Phát biểu định luật Ohm:

Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây dẫn.

b) Công thức biểu diễn định luật:

I = U/Rdinh luat ohm

Tiếp tục đọc

Advertisements

Bài 7+8+9+10 : sự phụ thuộc của điện trở – biến trở

Bài 7+8+9+10 :

sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm  dây dẫn

biến trở

Định nghĩa :

Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài của dây dẫn,tỉ lệ nghịch với tiết diện S của dây dẫn và phụ thuộc vào vật liệu làm  dây dẫn.

 Công thức biểu diễn sự phụ thuộc của điện trở :

R=ρ\frac{l}{S} . Tiếp tục đọc

Bài 1 : sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Bài 1 :

sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

–o0o–

1. Dựa vào thực nghiệm :

Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ. Tiếp tục đọc