Định luật Ohm – vận dụng giải bài tập Định luật Ohm

Định luật Ohm

a) Phát biểu định luật Ohm:

Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây dẫn.

b) Công thức biểu diễn định luật:

I = U/Rdinh luat ohm

Tiếp tục đọc

Advertisements

Bài tập dòng điện một chiều (lớp 9) có lời giải

Bài tập dòng điện một chiều (lớp 9) có lời giải

Bài 1 :

Mắc song song hai điện trở R1= 60Ω và R2= 40Ω vào 2 điểm A,B có hiệu điện thế không đổi 12V.

a)    Tính cường độ dòng điện trong mạch chính ? Tiếp tục đọc

Advertisements

BÀI 11 : Vận dụng định lí ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn.

BÀI 11

Vận dụng định lí ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn.

BÀI 1 TRANG 32 : Tiếp tục đọc

Advertisements

Bài 7+8+9+10 : sự phụ thuộc của điện trở – biến trở

Bài 7+8+9+10 :

sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm  dây dẫn

biến trở

Định nghĩa :

Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài của dây dẫn,tỉ lệ nghịch với tiết diện S của dây dẫn và phụ thuộc vào vật liệu làm  dây dẫn.

 Công thức biểu diễn sự phụ thuộc của điện trở :

R=ρ\frac{l}{S} . Tiếp tục đọc

Advertisements

Bài 6 : vận dụng định luật Ôm – Mắc hỗn hợp

Bài 6 : vận dụng định luật Ôm

Mắc hỗn hợp

–o0o– Tiếp tục đọc

Advertisements

Bài 5 : ĐOẠN MẠCH MẮC SONG SONG.

Bài 5 :

 ĐOẠN MẠCH MẮC SONG SONG.

–o0o–

Cường độ dòng điện :

I = I1 + I2 Tiếp tục đọc

Advertisements

Bài 4 : ĐOẠN MẠCH MẮC NỐI TIẾP.

Bài 4 :

 ĐOẠN MẠCH MẮC NỐI TIẾP.

–o0o–

Cường độ dòng điện :

I = I1 = I2 Tiếp tục đọc

Advertisements

Bài 2 : ĐIỆN TRỞ của dây dẫn – Định luật ÔM

Bài 2 :

ĐIỆN TRỞ của dây dẫn – Định luật ÔM

–o0o–

ĐIỆN TRỞ :

 ĐIỆN TRỞ của dây dẫn là một đại lượng đặc trưng tính cản trở dòng điện của dây dẫn.

kí hiệu : R.

Đơn vị : Ω (ôm) Tiếp tục đọc

Advertisements

Bài 1 : sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Bài 1 :

sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

–o0o–

1. Dựa vào thực nghiệm :

Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ. Tiếp tục đọc

Advertisements