BÀI 23 : TỪ THÔNG – CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ.

BÀI 23

TỪ THÔNG – CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ.

–o0o–

I. TỪ THÔNG :

Định nghĩa :

Xét một đường cong phẳng kín (C) có diện tích mặt S, đặt trong từ trường đều B.

Đại lượng Ф = B.S.cosα (α = (n,B). gọi là cảm ứng từ thông (gọi tắt từ thông).

Đơn vị : vêbe (Wb).

Ý nghĩa :

từ thông số đường sức từ xuyên qua một đơn vị diện tích mặt S.

II. Hiện tượng cảm ứng điện từ :

1. Thí nghiệm :

2. Kết luận :

dòng điện cảm ứng :

dòng điện cảm ứng là sự xuất hiện dòng điện xuất hiện trong mạch kín khi từ thông qua mạch đó biến đổi. dòng điện này dòng điện cảm ứng. Hiện tượng  này gọi Hiện tượng cảm ứng điện từ.

Hiện tượng cảm ứng điện từ chỉ tồn tại tong khoảng thời gian từ thông qua mạch kín biến đổi.

quy tắc len-xơ (lenz):

dòng điện cảm ứng trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông ban đầu qua mạch kín.

dòng điện fu-cô (foucault)

dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khối kim loại khi khối kim loại chuyển động trong từ trường hay đặt nó trong từ trường biến thiên theo thời gian. dòng điện cảm ứng này gọi là dòng điện fu-cô.

About these ads

Gửi phản hồi (có dấu )

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s