Bài 2 : ĐIỆN TRỞ của dây dẫn – Định luật ÔM

Bài 2 :

ĐIỆN TRỞ của dây dẫn – Định luật ÔM

–o0o–

ĐIỆN TRỞ :

 ĐIỆN TRỞ của dây dẫn là một đại lượng đặc trưng tính cản trở dòng điện của dây dẫn.

kí hiệu : R.

Đơn vị : Ω (ôm)

Định luật ÔM :

Phát biểu :

Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở.

Biểu thức :

I = U/R

Trong đó :

 • I :  Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn (A).
 • U : hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn (V).
 • R : điện trở dây dẫn (Ω).

==================

BÀI TẬP VẬN DỤNG SGK – SBT :

C3 TRANG 8 SGK :

Tóm tắt

Bóng đèn : R = 12Ω; I = 0,5A

Giải.

Hiệu điện thế giữa hai Bóng đèn :

I=\frac{U}{R} => U = I.R = 0,5 . 12 = 6V

C4 TRANG 8 SGK :

Tóm tắt

U1 = U2 = U

R2 = 3R1

I1/I2 = ?

 

Giải.

Cường độ dòng điện chạy qua R1 và R2 :

I_1=\frac{U_1}{R_1}=\frac{U}{R_1}

I_2=\frac{U_2}{R_2} =\frac{U}{R_2}

Suy ra :

\frac{I_1}{I_2} =\frac{U}{R_1} :\frac{U}{R_2}=\frac{R_2}{R_1}=3

Vậy : I1 = 3.I2

 

About these ads

3 comments on “Bài 2 : ĐIỆN TRỞ của dây dẫn – Định luật ÔM

 1. C4
  Tóm tắt
  R1 và R2 =3R1
  Giải
  Hiệu diện thế giữa R2 là
  U1 = I1 x R1 )
  U2 = I2 x R2 ) I1 x R1 =I2 x R2
  U1 = U2 = U ) I1/I2 =R2/R1=3R1/R1=3

 2. C4
  không

  Vì mạch của khóa K hở nên không co dòng điện chay trong mạch

  Không

  Vì mạch của cầu chì hở nên không co dòng điện chay trong mạch

  Vì mạch của bóng đèn hở nên không co dòng điện chay trong mạch

Gửi phản hồi (có dấu )

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s