Bài 36 : Năng lượng liên kết của Hạt – nhân phản ứng Hạt nhân

Bài 36

Năng lượng liên kết của Hạt nhân

phản ứng Hạt nhân

–o0o—

1. Lực Hạt nhân :

Lực tương tác giữa các nuclôn gọi là Lực Hạt nhân.

2. Năng lượng liên kết Wlk :

Là năng lượng tối thiểu cần thiết phải cung cấp để tách các nuclôn:

Wlk = [Z.mp + N.mn –mX]. = rm.c2

Trong đó : Z.mp + N.mn –mX = rm : độ hụt khối.

Mức độ bền vững của  phụ thuộc vào Năng lượng liên kết riêng : Wlk/A.

3. phản ứng Hạt nhân :

phản ứng Hạt nhân là sự tương tác giữa hai Hạt nhân dẫn đến biến đổi chúng thành Hạt nhân khác.

4.Định luật bảo toàn Hạt nhân :

1)      Định luật bảo toàn số nuclôn A.

2)      Định luật bảo toàn điện tích Z.

3)      Định luật bảo toàn năng lượng.

4)      Định luật bảo toàn động  lượng.

5. Năng lượng của phản ứng :

W = (mtrước – msau).c2 .

Nếu : W > 0 : phản ứng tỏa nhiệt.

W < 0 : phản ứng thu nhiệt.

About these ads

Gửi phản hồi (có dấu )

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s