Bài 31 : Hiện tượng QUANG ĐIỆN TRONG

Bài 31

Hiện tượng QUANG ĐIỆN TRONG

–o0o–

1. Khái niệm :

Hiện tượng quang điện trong

Là Hiện tượng ánh sáng giải phóng electron liên kết để chúng trở thành electron dẫn, đồng thời cũng tạo ra nhưng lỗ trống cùng tham gia vào quá trình dẫn điện gọi là Hiện tượng quang điện trong.

Chất quang dẫn :

Là chất dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành chất dẫn điện tốt khi bị chiếu sáng thích hợp.

2. Ứng dụng :

Quang điện trở :

Là điện trở có giá trị giảm mạnh  bị chiếu sáng. Giá trị thay đổi từ vài MΩ xuống vài chục Ω.

Pin Quang điện :

Là một nguồn điện trong đó quang năng được biến đổi thành điện năng. Giá trị của Pin Quang điện từ 0,5V đến 0,8V.

About these ads

Gửi phản hồi (có dấu )

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s